Valkyrjegata

Valkyrjegata, Våland. Gata går parallelt med Lagårdsveien, fra Marcus Thranes gate til Solbjørgveien. Fortsetter som gang- og sykkelveien i Hillevåg bydel. Mange gater i området har navn fra norrøn mytologi.

Hillevåg mot Våland
Oversiktsbilde. Stavanger mot nordvest. Hillevåg i forgrunnen. I høyre bildekant: del av Hillevågsbukten og Hillevågsvatnet. Jærbanen m/ sidespor og godsterminal. Gateløp: Hillevågsveien, Lagårdsveien, Frida Hansens vei, Solbjørgveien, Valkyrjegata, Øvrebøveien, Falcks gate, Torkel J. Lendes gate, Lindahlsbakken, Skjærabergveien, Høylandsgata, Rogalandsgata, Armauer Hansens vei. Til venstre sykehusområdet (delvis utenfor bildekanten). Videre Våland, Storhaug, Tasta. I bakgrunnen Buøy, Hundvåg, Byfjorden, Ryfylke. Rogalandsgata , Muségata (?)

Denne gata er knyttet til valkyrjene, som red flokkevis gjennom luften med full rustning. De var Odins stridsmøyer og skulle sørge for at fiendene skulle dø.

Navnevedtak: 1925

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Valkyrjegata

Leave a Reply