Valberggata

Valberggata, Sentrum, Storhaug bydel, fortsettelse av Skagens gateløp fra nr. 44 i nordlig retning gjennom bystrøket Holmen til Nordbøgata.

Valberggata
Foto: Alf Brueland / Stavanger Byarkiv, BySt020b_1470_006

Gata ble anlagt etter bybrannen i 1860 og har navn etter Valberget, sentrumhalvøyas høyeste punkt med Valbergtårnet som synlig kjennetegn.

Valberggata 2: Her finner vi huset som var opprinnelig eid av kjøpmann Berge Bergesen, som etablerte seg på denne adressen i 1838, og som bygde opp igjen huset etter bybrannen i 1860. Sigval Bergesen kjøpte huset av sin onkel i 1911 og benyttet det som rederikontor til sin død i 1956.

Valberggata 4: Sjøhus fra 1860 som er vernet.

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply