Vålandsveien

Vålandsveien starter ved Torbjørn Hornkloves gate og fortsetter opp bakken gjennom Vålandskogen til Vålandshaugen.

Hillevågsvannet/Paradis
Våland / Hillevåg / Paradis Hillevågsvannet Paradis Godsterminal Jernbane Lagård Kirkegård St. Svithun skole Hagltårnet / Haggeltårnet Gateløp: Lagårdsveien, Thiisabakken, Chr. Jacobsens gate, Vålandsbakken, Vålandsgata, Muségata, Grensegata, Sigurds gate, Inges gate

Navnet ble vedtatt i 1909 da bøkeskogen i området var relativt nyplantet.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Vålandsveien

Leave a Reply