Vålandshaugen

Vålandshaugen, Våland, Eiganes og Våland bydel. Gate som går fra Vålandsveien i sirkel rundt Vålandstårnet. Gata har ingen annen bebyggelse enn Vålandstårnet.

Flyfoto av Vålandstårnet og Vålandsbassengene
Stavanger midtre. Bispeladegård (nord). Våland. Mot S.Ø. Vålandshaugen. Vålandstårnet, med åpent basseng. Rogaland Sykehus i høyre billedhjørne. Mot Strømvik og Gandsfjorden. Nåværende gater: Jørgen Moes gate, Byfoged Christensen gate, Folke Bernadottes gate, Byfoged Finnes gate, Kaptein Langes gate, Odins gate, Friggs gate, Tors gate, Fredrik Nannestads vei, Pastor Brekkes vei, Overlege Cappelens gate, Armauer Hansens vei.

Gata har sitt navn etter Vålandshaugen, som er det høyeste punktet på Våland.

På toppen av Vålandshaugen ble det det i 1860-årene bygget et utsiktstårn i mur, kjent som «Vålandspibå». Dette ble erstattet av et vanntårn i mur i pseudogotisk stil, bygd i 1895 av Stavanger Vannverk i forbindelse med at byen fikk høytrykksvannverk. Tårnet er tegnet av ark. Hartvig Sverdrup Eckhoff, og kalles «Vålandsborgen». Det ble utformet etter forbilde av et tilsvarende tårn på St. Hanshaugen i Oslo. Ved siden av tårnet ble det i 1893-1894 anlagt to store basseng, hvor man pumpet opp vann fra Mosvatnet, slik at man fikk trykk i springvannet til byens befolkning. Bassengene ble overbygget på 1950-tallet.

Navnevedtak: Ukjent

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

2 thoughts on “Vålandshaugen

Leave a Reply