Vålandsgata

Vålandsgata, Våland, Eiganes og Våland bydel. Boliggate som går fra Lagårdskleivå i sørøstlig retning, krysser Kong Carls gate og ender blindt.

Eiganes - Våland
Foto: Widerøe / Stavanger Byarkiv, ByStW_175678

Gata har navnet etter området Våland. Navnet kan muligens komme av det gammelnorske ordet vá, som betyr krok.

I gata ligger Torgers Minde, en lystgård fra 1863. Ved Torgers Minde står også en grensestein som tidligere markerte kommunegrensen mellom Stavanger og Hetland kommune.

Navnevedtak: 1927

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

2 thoughts on “Vålandsgata

Leave a Reply