Tvaraberget

Tvaraberget, Revheim, Madla bydel, boliggate fra Regimentveien i sørvestlig retning danner en vinkel i nordvestlig retning til Tvarabergkroken.

Revheim
Stavanger Madla bydel – mot NNØ. Del av byggefeltet Tvaraberget med Madla Idrettslag sitt klubbhus og fotballbane rett bak. Regimentveien går mellom. En del Revheimbruk i bakgrunnen. Regimentveien nærmest.Husene nærmest er bygd i tiden 1957-59. Idrettsbanen.Revheimsveien går på tverrs lengre tilbake. Gårdene her er fra høyre: Ommund Revheim. Slåtthhaug sykehjem kom senere i dette området. Så kommer Andreas Nygård. Gården til venste i bildet tilhørte Erling Bjørnsen. Og nærmest i hjørnet er Einar Østebø. Noe lengre t.h. er Arne Revheim og Sverre Fløysvik. Ludvig Munthe noe høyere opp. Informant: Martin Wølstad / Madla Historielag

Tvaraberget betyr det tversgående berget, berget som i skiller, i dette tilfelle matrikkelgårdene Madla og Revheim.

Navnevedtak: 1968

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply