Tunveien

Tunveien, Hillevåg, Hillevåg bydel. Tunveien er en boliggate som strekker seg fra Roald Amundsens vei i nord og ned til Veumveien i sør, like ved Hillevåg kirke. Gata har også en nedstikker i østlig retning til Vårliveien.

Hillevåg - Åsen
Bebyggelse ved Vårliveien, Veumveien, Myrvangveien, Tunveien, Roald Amundsens vei Til venstre Hillevåg kirke under oppføring. Videre Svend Foyns gate og boliger oppover Åsen. I bakgrunnen Bekkefaret

Navnet sitt har gata etter Haugtun boliglag som ligger her. Bebyggelsen består av rekkehus og eneboliger.

Navnevedtak: 1961

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply