Trålerveien

Trålerveien, Austbø, Hundvåg bydel, boliggate fra Øvre Vågen i sørvestlig retning mot Galeivågen.

Hundvåg. Austbø
Stavanger ytre. Hundvåg, Austbø. Mot øst. Ved galeivågen. Bl.a. Trålerveien (til venstre), Skøyteveien, Nedre Vågen, Midtre Vågen og Øvre Vågen

Flere gater i dette området har fått navn etter fartøyer og redskap brukt i fiskeriene, noe som også denne gaten har fått.

Navnevedtak: 1968

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply