Trafikkgata

Trafikkgata, Lervig, Storhaug bydel, boliggate fra Nymansveien i nordøstlig retning til Haugesundsgata.

Østre bydel
Hetlandsmarken mot sørøst. Storhaug Vestlandske Gummivarefabrikk midt i bildet. Stavanger Tinnfabrikk med Hagltårnet / Haggeltårnet til venstre. Breivik småbåthavn i øverste venstre bildehjørne. Gateløp fra ventre: Ryfylkegata, Haugesundsgata, Johannesgata, Erfjordgata. Avaldsnesgata med Stavanger Canning i forgrunnen. The Oversea Canning co i bakgrunnen, Mogens Canning til høyre. Videre Kvitsøygata, Rennesøygata, Lervigsveien, Trafikkgata, Søilandsgata, Emmausveien. I bakgrunnen Rosenli, Vaisenhus-anlegget, Ramsvig, Gandsfjorden.

Navnet kan ha sammenheng med at gateløpet, på tidlig 1900-tallet, var forholdsvis sterkt trafikkert allerede da. Gata går ned til det mest industrialiserte området i byen i tidligere tider.

Navnevedtak: 1909

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Trafikkgata

Leave a Reply