Tostenbakken

Tostenbakken, Hundvåg bydel. Boliggate som går fra Austbøjordet til Tostenkroken.

Hundvåg. Austbø
Stavanger ytre. Hundvåg, Austbø. Mot N.Ø. I dag går Hundvåg ring tvers gjennom dette området. Bruket i forkant hadde avkjørsel fra Øvre Vågen. Øverst ser vi Tostenbakken og Børesvingen. Mot Tømmerviken, Kalhagsundet og Bjørnøy.

Tostenbakken har sitt navn etter Torstein Østbø (1888 – 1968), også kalt “Tosten”, som bodde i denne bakken hele sitt liv. Han var født på slektsgården Østbø, som han overtok rundt 1915 etter sin far. Torstein drev i mange år med brislingfiske. Han hadde egen fiskeskøyte og notbruk. Torstein var politisk aktiv og representerte partiet Venstre i Hetland kommunestyre i flere perioder.

Tostenbakken var tidligere skolevei for barna som rodde til Hundvåg fra Bjørnøy og Roaldsøy. Om vinteren var bakken en populær akebakke.

Navnevedtak: 1970

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply