Torbjørn Hornkloves gate

Torbjørn Hornkloves gate, gate på Våland med hovedsakelig boliger, som strekker seg fra Madlaveien til Vålandskogen. Frem til ca. 1970 gikk gata gjennom Vålandskogen til Schancheholen, men utbygging av Motorveien førte til forandringen.

Våland
Bebyggelse ved Johan Thorsens gate, Torbjørn Hornkloves gate, Håkon Jarls gate, Tjodolvs gate, Magnus Lagabøters gate, Svalbard plass Øverst i bildet Solagata og Ynglingen (til 1984)

Navnet, som gata er knyttet til , skriver seg fra den eldste sagatiden da Harald Hårfagre var konge i landet. Hornklove var en av kongens ypperste skalder, og derigjennom har vi fått god informasjon om Hafrsfjord-slaget.

Før og etter 2. verdenskrig var det mange små butikker nederst i Torbjørn Hornkloves gate. Det var såkalte kolonialbutikker, frukt- og tobakksbutikker, bakeri og blomsterbutikker. Nå er det fortsatt litt næringsvirksomhet, men få butikker. Nærmest Vålandskogen er Våland sykehjem lokalisert.

Navnevedtak 1927

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

4 thoughts on “Torbjørn Hornkloves gate

Leave a Reply