Timoteiveien

Timoteiveien, Kristianslyst, Hillevåg bydel. Boliggate fra Gulaksveien i sørvestlig retning til Breidablikkveien. Underveis danner gata to rektangler i østlig retning. En vestlig avstikker går til Bevreveien.

Mariero / Kristianlyst
Bebyggelsen ved Breidablikkveien, Timoteiveien, Kveinveien, Bevreveien, Sivaksveien, Sivblomstien, Sivblomveien, Sølvbunkeveien, Blåtoppveien, Finntoppveien, Skolevollen, Rundvollen Øverst Hetlandshallen, Kristianslyst skole, Vannassen

Mange gater i området har navn fra gressfamilien og beslektede arter. Gata er bebygd med terrasseblokker, leiligheter og ene- og tomannsboliger. Gata har navn etter gressarten Timotei som er det mest brukte fôrgresset i Norge. Timotei brukes mye til fremstilling av høy for hester og andre husdyr. Det har høy fôrverdi og vokser ganske bra på de fleste jorder i Norge. Nærstående arter er Fjelltimotei og smaltimotei. I Timoteiveien ligger blant annet Hillevåg Barnehage og Syvendedags Adventistsamfunnet (Adventkirken).

Navnevedtak: 1969

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon Stavanger 2008

Leave a Reply