Tårngata

Tårngata, Storhaug bydel, boliggate fra Vinkelgata i sørlig retning, blir avbrutt mellom Hetlandsgata og sammenløpet av Kirkebakken og Jelsagata, før den fortsetter i samme retning til sammenløpet av Hjelmelandsgata, Saudagata og Erichstrups gate.

Barn på hjørnet Hetlandsgata / Tårngata
Hjørnet Hetlandsgaten/Taarngaten. Lyktestolpe ved hjørnet.

Gata har fått navn etter det store kirketårnet til Hetland kirke. I protokollen fra møtet i formannskapet i Stavanger 12. oktober 1861 står det

«…Taarngaden gaar fra Vinkelgaden opad langs Blaasenborgbjergets vestre Side til Bygrændsen. I hele Gadens Længde sees Hetlandskirkens Taarn opragende».

Tårngata 4: Tidligere bedehusene Salem, Tabernaklet, og St. Johannes menighetshus, nå bolighus.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

3 thoughts on “Tårngata

Leave a Reply