Øvrebøveien

Øvrebøveien, boliggate på Våland, strekker seg fra Høylandsgata mot sykehusområdet hvor den ender blindt.

Hillevåg - Våland
Husbyggingsområder i Stavanger. Bildet tatt fra Varden. Hillevågsholmen, Hillevågsbukta, Jærbanen. Gateløp: Consul Sigval Bergesens vei, Skjærabergveien, Lagårdsveien, Falcks gate, Valkyrjegata, Høylandsgata, Torkel J. Lendes gate, Øvrebøveien. Til høyre Lindals eiendom. I bakgrunnen Vålandstårnet, Auglendshøyden.

Navnet skriver seg ganske enkelt fra «Den øvre gård».

Nr. 24 er et vernet bolighus oppført i funksjonalisme-stil.

Navnevedtak: 1937

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply