Øvre Holmegate

Øvre Holmegate, Sentrum, Storhaug bydel, forretnings og boliggate i bystrøket i Holmen som gata er oppkalt etter. Gata går fra Skagenkaien i østlig retning til Østervåg. Den vestlige delen av gata, fra Vågen til Valberggata, følger sånn noenlunde løpet til kanalen som fram til 1830-årene skilte Holmen fra fastlandet.

Øvre Holmegate fra vest ved Kirkegata
Gaten ble anlagt og bygningene reist etter bybrannen i 1860.

Øvre Holmegate ble som de øvrige gatene i området, regulert etter bybrannen i 1860. Bebyggelsen er preget av at Holmen var et sentral forretningsstrøk på slutten av 1800-tallet. Her etablerte mange av byens forretningsmenn, banker, hoteller og andre tjenesteforetak seg.

I 2005 ble alle bygningene i den østre delen av gateløpet malt i oppsiktsvekkende farger etter ett fargeskjema utviklet av kunstner Craig Flannagan. Nyetableringer av butikker og foretak, inkludert bokkafeen Bøker og Børst, har senere skapt nytt liv i området. Bygningene har spesialforretninger, gallerier og ulike serviceforetak i første etasje, kontorer eller boliger i øvrige etasjer. Mange av disse bygningene, alle reist etter bybrannen i 1860, har sprukket gavl mot gata for å hindre spredning av brann.

 

  • Øvre Holmegate 7: Murhus i jugendstil.
  • Øvre Holmegate 8: Murbygning oppført av Stavanger Privatbank i 1891. Bygningen var fra 1928 til 1968 hovedkontor for Hetland Sparebank. Bankens navn i hogd granitt er fortsatt synlig over døren på hjørnet mot Valberggata. Bygningen ble innlemmet i Victoria Hotel da hotellet ble utvidet.
  • Øvre Holmegate 11 og 13: Tidligere Stavanger lithografiske anstalt, som drev trykkerivirksomhet på denne adressen i 1876-1963, før bedriften flyttet til Hillevåg.
  • Øvre Holmegate 15: I 1924-1976 butikk for Stavanger lithografiske anstalt.
  • Øvre Holmegate 20: Restauranten Gaffel & Karaffel, murbygningen ble reist for Stavanger Kreditbank i 1865. Banken måtte innstille sin virksomhet i 1889 etter den økonomiske krisen i Stavanger i 1880-årene. Bygningen var Stavangers postkontor i årene 1892-1911, med lokaler for telegrafen i andre etasje. Her lå Bondeungdomslagets Kaffistova fra 1913 til 1970-årene. Huset ble påbygd med en etasje i 1913. Ved denne tomta lå det tidligere timianstorget.

 

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply