Øvre Banegate

Øvre Banegate, Banavigå, Storhaug bydel, boliggate fra den nederste delen av Normanns gate østover til Harald Hårfagres gate, avbrutt av kulverten i Havneringen.

Øvre Banegate
Vestover fra Bratteberggata – Bøkkersmauet

Oppkalt etter kjøpmann Anders Cederberghs store reperbane i Strømsteinen.

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

4 thoughts on “Øvre Banegate

Leave a Reply