Øveråsveien

Øveråsveien, Åsen, Hillevåg bydel. Øveråsveien er en boliggate som går fra Solåsveien i nordøstlig retning til den møter Vårlibakken, Øveråskroken og Øvre Sandvikveien. Ved skillet mot Solåsveien i vest, fortsetter den ned til friområdet ved Vannassen hvor den går over i en sti. I tillegg har den to nordvestlige avstikkere som begge ender blindt.

Auklend
Stavanger ytre. Auklend. Mot N.Ø. Åsen. Vannassen. Mot Rogaland Sykehus

Øveråsveien ligger i et området hvor flere av gatene fikk ås-navn da de ble navngitt.

Navnevedtak: 1955

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply