Åsveien

Åsveien, Åsen, Hillevåg bydel. Boliggate som starter ved stien nord for Tjønnåsveien og går sørøstover til Brattåsveien.

Åsen
Bebyggelsen nærmest ved Åsveien, Tjønnåsveien, Ringåsveien Videre Haugåsveien, Frams gate, Nordlysbråtet Øverst til venstre ses Arbeidsgården

Gata består av eneboliger og rekkehus og het opprinnelig Hilleråsveien, et navn som den fikk i 1955 sammen med alle de andre ås-navnene på gatene i området. I 1966 ble den imidlertid omdøpt til Åsveien for å unngå forveksling med Hillevågsveien.

Navnevedtak: 1966

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl: Stavanger Byleksikon. Stavanger 2008

Leave a Reply