Åmøyveien

Åmøyveien, Austre Åmøy, Tasta bydel. Boligvei som starter på Vestre Åmøy i Rennesøy kommune og fortsetter gjennom jordbrukslandskap på Austre Åmøy i Stavanger kommune. Veien går først i nordøstlig retning, deretter sørøstlig og sørlig retning, før den ender ved den gamle rutebåtkaien i Sjøhagen.

Flyfoto av hustufter på Åmøy
Åmøy. Hustufter.

Veien har navn etter øya Åmøy, som den følger på midten. Åmøyveien er hovedveien på øya.

Ved Åmøyveien ligger Åmøy skole, grunnskole for barnetrinnet, oppført i tre i 1974. Tegnet av Byarkitekten i Stavanger kommune. Denne skolen erstattet Åmøy gamle skole fra 1881.

Veien ender ved den gamle rutebåtkaien. Øya ble betjent av rutebåter fra Stavangerske og en egen «melkerute» organisert av bønder. Fra 1973 ble Austre Åmøy en del av det kommunale båtrutetilbudet til byøyene. Fra 1992 ble øya landfast som del av fastlandssambandet Rennfast.

Navnevedtak: 1999

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

2 thoughts on “Åmøyveien

Leave a Reply