Åmøylia

Åmøylia, Austre Åmøy, Tasta bydel. Boliggate som går fra Åmøydalen i østlig retning, dreier nord og deler seg i to løp som begge ender blindt.

Sjølinje, Austre Åmøy
Sjølinje, Austre Åmøy

Gata har navn etter øya Åmøy og endelsen -lia ut fra sin plassering i vestkanten av berget Munken.

Navnevedtak: 1997

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply