Åmøydalen

Åmøydalen, Austre Åmøy, Tasta bydel. Boliggate som går fra Åmøyveien i nordøstlig retning, danner en sløyfe rundt bebyggelsen, før den fortsetter i sørøstlig retning mot Åmøylia og tilbake til Åmøyveien.

Sjølinje, Austre Åmøy
På bildet er Åmøydalen, oppe til høyre, enda ikke blitt bebygget. I forkant ser vi rutebåtkaien. Oppe til venstre ser vi den gamle skolen mellom trærne.
Foto: Widerøe / Stavanger Byarkiv, ByStW_104512

Åmøydalen har navn etter øya Åmøy sammensatt med Dalen, som er et lokalt navn i området. Det var det første gatenavnet som ble vedtatt på Austre Åmøy.

Gata er bebygget med eneboliger.

Navnevedtak: 1972.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply