Ålgårdsgata

Ålgårdsgata, Lervig, Storhaug bydel, boliggate fra Emmausveien i nordlig retning til Trafikkgata.

Breivig - Lervig
Foto: Widerøe / Stavanger Byarkiv, ByStW_203759

Dette gateløpet var tidligere en del av Talgjegata, men ved en omregulering av gateløp i strøket, fikk denne delen nytt navn. Navnet Ålgårdsgata var i perioden 1903-2002 i bruk om et gateløp mellom Jelsagata og Storhaug allé som ikke hadde noen adresse knyttet til seg.

Flere gater på Storhaug er oppkalt etter steder i Rogaland, og Ålgårdsgata er oppkalt etter Ålgård.

Ålgårdsgata 3: Tidligere hovedhuset til bruket Krossen.

Navnevedtak: 2002

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply