Åkragata

Åkragata, Sletten, Storhaug bydel. Gata strekker seg sørover fra Islandsgata og ender som blindvei mot Midjord. I tillegg har Åkragata et par avstikkere vendt østover; også disse ender som blindveier.

Midjord, Storhaug
Hetlandsmarken mot nordøst. Ramsvig. Ramsvig og Rosendal kolonihager, Nylund skole. De nærmeste gateløpene i dag er, Horjegata, Sletten, Åkragata, Hidlegata, Sandnesgata, Bjerkreimsgata, Lindøygata, Nymansveien, Søre Ramsvigvei, Nordre Ramsvigvei, Midjordgata, Nedstrandsgata. Øverst til venstre Storhaug-marka.

Første gang Åkragata ble brukt som gatenavn i Stavanger var i 1925 på en liten gate som gikk mellom daværende Krossgata og Hidlegata. Denne gatestubben ble regulert bort i 2001 og påfølgende år ble navnet overført til dagens plassering (som het Åmøygata fra 1925-2002). Årsaken til omdøpingen var at man mente Åmøy-navnet burde være reservert gater på Åmøy.

Navnevedtak: 1925

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl: Stavanger Byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply