Ågesenveien

Ågesenveien ligger i Hillevåg bydel. Boliggate fra Tonåsveien i nordøstlig retning og ender blindt.

Hillevåg - Bekkefaret
Bebyggelse ved Køhlers vei (tidl. Industriveien), Ågesenveien, Ågesentunet, Kjeksfabrikken, Myrvangveien, Haugåsveien, Tonåsveien I bakgrunnen Hillevåg terrasse m/ tyskerbrakker (boliger), Torgveien, Utstillingen, Jarlebanen Øverst Svend Foyns gate, boliger i Bekkefaret

Kjente eiendommer er Ågesentunet / Skipper Worse i nr 6.

Eldresenteret som drives av Nasjonalforeningen i Stavanger åpnet høsten 1985. Ågesentunet tilhørte opprinnelig til storgården Bispeladegård. I 1834 kjøpte haugianeren John Haugvaldstad en part av gården, men 75 mål var allerede bygslet bort til bonden Åge Ågesen.

Tre generasjoner Åge Ågesen fulgte etter hverandre på Ågesengården. Nils Ågesen ble den siste generasjon på gården. Ågesenfamilien eide gården frem til 1973 da den ble solgt til Stavanger kommune.

Navnevedtak: 1987

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

Leave a Reply