Sverres gate

Sverres gate, Våland, Eiganes og Våland bydel. Boliggate som går fra Vålandsgata i nordøstlig retning og ender som blindvei mot Lagårdsveien.

Våland
Bebyggelse ved Musegata, Vålandsgata, Biskop Njåls gate, Biskop Reinalds gate, Christian Jacobsens gate, Bispegata, Sverres gate, Lagårdsveien Midt i bildet Brannstasjonen Øverst Grudes konfeksjonsfabrikk, Lagård Gravlund, til høyre Driftsbanegården (NSB) I øvre bildekant til høyre bebyggelse i Birkelandsgata

Gata har navn etter Kong Sverre Sigurdsson (1151 – 1202). Kong Sverre ble birkebeinernes konge i 1178. I 1179 slo han Erling Skakke i slaget på Kalvskinnet, og etter seieren ved Fimreite i 1184 ble han enekonge i Norge.

Gata er svært kort, og kun to hus har adresse Sverres gate.

Navnevedtak: 1909

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply