Svalbard Plass

Svalbard Plass, boliggate ikke langt fra Kiellandsmyrå i Våland bydel mellom Tjodolvs gate og Torbjørn Hornkloves gate.

Lekeplass på Våland , Svalbard plass
Husene ligger sannsynligvis til en eller flere av følgende gater: Tjodolvs gate , Hornkloves gate , Svalbardgata , Grønlandsgata , Johan Thorsens gate.

Flere gater i området er oppkalt etter kjente steder eller personer fra sagahistorien. I gatenavnsvedtaket står det: «Navnet er lettvint og velklingende og vil sikkert slaa godt an». Svalbard ble oppdaget av nordmenn i 1194, og ordet betyr den kalde kant, kystrand.

Navnevedtak: 1920

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply