Storhaugveien

Storhaugveien, Storhaug bydel, boliggate fra Vår Frues plass i sørøstlig retning til Avaldsnesgata.

Hetland Kirke
Muligens Kirkebakken 39 helt til høyre i bildet (men kan også være Hetlandsgata 53) Husene i bakgrunnen ligger sannsynlgivis til Storhaugveien og Saudagata.

Tidligere markerte hele gateløpet østgrensen til Søren Berners landeiendom Storhaug, oppkalt etter gravhaugen med samme navn. Storhaugveien er registrert som kulturminne i kategorien «minner etter samferdsel», sammen med et knippe eldre veier i Stavanger.

  • Storhaugveien 2: Hetland kirke, reist i seinklassisistisk stil i 1854.
  • Storhaugveien 13/15: Tidligere Storhaug apotek.
  • Storhaugveien 20: Det gamle våningshuset på bruket Opheim oppført i seinempire-/sveitserstil ii 1876/1890, vernet.
  • Storhaugveien 33a: Bolighus i jugendstil, oppført i 1915.
  • Storhaugveien 34: Bolighus i jugendstil, oppført i 1910.
  • Storhaugveien 40: Alders hvile.

Navnevedtak: 1898

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply