Store Skippergate

Store Skippergate, Verket/Blåsenborg, Storhaug bydel, boliggate fra Verksgatai sørvestlig retning til sammenløpet av KirkebakkenJelsagata og Tårngata.

Store Skippergate 18
Foto: Bao / Stavanger Byarkiv, BySt015_sefrak_081_029

Opprinnelig skulle gaten være bebodd av skippere, derav navnet på gaten.

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Store Skippergate

Leave a Reply