Støperigata

Støperigata, Storhaug bydel. Gata strekker seg fra Nedre Banegate ved Svankevigsbryggå i sørlig retning, før den dreier sørøst til Lervigtunet.

Utsikt fra Hagltårnet
Utsikt fra det 60 m høye hagltårnet / haggeltårnet til Stavanger Tinfabrikk. Utsikt mot Grasholmen, Sølyst, Engøy og Buøy. Byfjorden Nordkronen til høyre midt i bildet. Gateløp i forkant: Ryfylkegata, Støperigata, Lervigsveien, Rennesøygata, Kvitsøygata, Avaldsnesgata. Storhaug, Østre bydel.

Støperigata har navn etter skipsverftet og metallstøperiet Stavanger Støberi & Dok som holdt til i Støperigata. Fra 1890-årene og til etter 1. verdenskrig var bedriften Stavangers største arbeidsplass, med opptil 500 personer i arbeid. Det ble bygget i alt 91 dampskip i jern og stål, og støperiet produserte forskjellige produkter som ovner, komfyrer, vannbeholdere, vindusrammer, stativer og gasslykter.

Det nest siste skipet som ble bygget, byggenummer 90, var D/S “Rogaland”, bygget for Det Stavangerske Dampskibsselskap i 1929. I dag har skipet fast plass som veteranskip ved Skansekaien i Vågen.

I 1948 overtok Norsk Hammerverk verftsområdet, og tørrdokkene ble etter hvert gjenfylt, den siste så sent som i 1970-årene. Administrasjonsbygningen står fremdeles med adresse Støperigata 16.

Navnevedtak: 1882.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

One thought on “Støperigata

Leave a Reply