Stokkaveien

Stokkaveien, Eiganes og Våland bydel. Vei med boliger og trafikkåre fra Løkkeveien i vestlig retning til veien deler seg i to, Nedre Stokkavei og Øvre Stokkavei ved Torfæusgate.

Eiganes
Stavanger midtre. Eiganes. Mot N.Ø. Stokkaveien. Bekkelund til venstre for midten. Mot blokkene på “Misjonsmarken” og Kampen. gateløpene er for øvrig Torfæus gate, Brønngata, Seehusens gate, Misjonsveien og Kampensgata. Lekeplass

Veien er oppkalt etter gården Stokka Nordre som lå mellom Lille og Store Stokkavatn. Flertallsformen for Stokka er stokkar, gammelnorsk stokkr, som betyr en trestokk. Da Stokkaveien fikk navnet sitt, var området fortsatt preget av åpne marker, unntatt der veien startet. Ved å følge Stokkaveien fra Løkkeveien og vestover kan man få et innblikk i Stavangers arkitekturhistorie fra 1800-tallet og frem til 1950-årene.

Langs Stokkaveien ligger blant annet Sjømannshjemmet oppført i 1933, boligblokker på Misjonsmarka, Solbakken fra 1845 som var lystgård for Jacob Berner, og lystgården Bekkelund fra 1854 som var oppført av Peder Egenes, senere utvidet av kjøpmann Johan Christian Pedersen i 1868.

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Pallesen, Iren ved Geodata i Stavanger kommune
Austbø, Anne Tove m.fl: Stavanger Byleksikon Stavanger 2008
Særheim, Inge: Stadnamn i Rogaland, Fagbokforlaget 2007
Rygh, O.: Norske Gaardnavne i Stavanger Amt Kristiania 1915

3 thoughts on “Stokkaveien

Leave a Reply