Stiftelsesgata

Stiftelsesgata, Bergeland, Storhaug bydel, boliggate med næringsvirksomhet fra Kongsgata i østlig retning til Tårngata.

Stiftelsesgata ned mot Kongsgata
Tatt ved Vaisenhusgata. Fra venstre: Stiftelsesgata 9, 7, Bergelandsgata 47. Fra høyre: Vaisenhusgata 39, Stiftelsesgata 8, 6 og Bergelandsgata 45. Helt nederst ser vi Kongsgata 49.

Stiftelsesgata ble i 1861 oppkalt etter Josephines Stiftelse barnehjem som holdt til i Kongsgata 48, i et hus reist i 1840. Stiftelsen flyttet i 1937 til Torbjørn Hornkloves gate. Nå holder Kirkens bymisjon til i huset.

Asylgata 17: Det gamle forsamlingslokalet til Stavanger Arbeideres Understøttelsesforening, populært kalt «Understøttelsen», bygd i 1881. Nå er det Evangeliesenteret Kontakten som disponerer lokalet.

Navnevedtak: 1861.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon Stavanger 2008. 
Berntsen, M.: Stedsnavn i Stavanger by og nærmeste omegn. Stavanger 1939.

Leave a Reply