Stemveien

Stemveien, Bekkefaret, Hillevåg bydel, er en boliggate bestående hovedsakelig av rekkehus. Veien begynner ved krysset Bjaalands gate / Svend Foyns gateog går videre østover og deretter sørøstover til den møter Andrées gate.

Bekkefaret
Bebyggelse ved Sven Foyns gate, Stemveien, Andrées gate, Fridtjof Nansens vei, Andréekroken. I bakgrunnen Armauer Hansens vei, sykehusområdet med tilbygg/nybygg under oppføring

Navnet er av relativt ny dato, 2007, og kommer av demningen som lå like i nærheten. Stem betyr demning og det er bekker som stemmes opp.

Bekken det siktes til her gikk fra Mosvatnet til Gandsfjorden og er samme dekk Bekkefaret har sitt navn fra. Bekken ble i sin tid gjerne brukt til å skøyte på når den var frossen, og området rundt var ellers en populær lekeplass for barn i Hillevåg.

Stemveien var fram til 2007 en del av Bjaalands gate, men Bjaalands gate hadde navnet Stemveien fra 1961 til 1981.

Navnevedtak: 2007

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

Leave a Reply