Steinkargata

Steinkargata, Sentrum, Storhaug bydel, gågate med boliger og forretninger, starter med et trangt smau mellom Kirkegata 25 og 27, og går i nordøstlig retning til Østervåg.

Steinkargaten 17 i krysset ved Bakkegaten
Steinkargaten 17 til høyre. Bakkegaten i forgrunnen.

Dette er ett gammelt gateløp som gir forbindelse mellom Kirkegata og Østervåg, Havneringen og Steinkarkaien. Gata het fram til 1861 «Gaden til Østervåg», men ble da døpt Steinkargata etter Ytre Steinkar, som lå i sjøen i Østervåg, mellom Jorenholmen og Kjeringholmen. Steinkarene ble brukt til kjølhaling av skip. Steinkargatas vestlige løp, fra Kirkegata til Bakkegata, følger nordfasaden til Sølvberget.

Resten av gata har trehusbebyggelse i ulike stiler, bygd på 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Mange av bygningene er rehabilitert etter bevaringsbestemmelsene for trehusbebyggelsen i Stavanger sentrum. Det vakte derfor oppmerksomhet og diskusjon da det i 1998 ble byggeanmeldt et nybygg på en branntomt mellom Høleberggata og Steinkargata. Bygningen hadde utforming som brøt med den tradisjonelle byggestilen. Saken ble en prøvestein på tolkningen av reguleringsbestemmelsene. Da huset sto ferdig i 2000, høstet det nasjonal og internasjonal anerkjennelse.

Steinkargata 10: Breitorget, kjøpesenter med butikker scene og spisesteder.
Steinkargata 18: Hus i empirestil fra 1861, vernet.
Steinkargata 21: Kombinert butikk og bolighus fra 1998.
Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply