Stasjonsveien

Stasjonsveien, Vaulen i Hinna bydel. Gjennomfartsåre og boliggate fra Vaulenveien i sørøstlig retning til Vaulen badeplass.

NSBs verksted, Vaulen
Hinna. Mot sørøst. Norges Statsbaners verksted ved Vaulen badeplass. Jærbanen. I dag: Sørbø trelast. gateløp: Stasjonsveien, Nedreveien, Ækreveien.

Gata har fått navn etter Vaulen stasjon på Jærbanen.

Navnevedtak: Uvisst

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Stasjonsveien

Leave a Reply