Stadsfysikus Wyllers gate

Stadsfysikus Wyllers gate, Hillevåg bydel, ligger i trekanten mellom Ullandhaugveien, Armauer Hansens vei og Fylkeslege Ebbels gate.

Vålandskråningen
Bebyggelse ved Armauer Hansens vei, Dr. Græslis vei, Marie Føreids vei, Overlege Cappelens gate, Cleng Peersons vei I forgrunnen område til Stadsfysikus Wyllers gate

Stadsfysikus Wyller var en av flere personer i Stavanger som ble hedret for sitt humanitære arbeid. Wyller var kjent som lege, bylege og senere stadsfysikus. Han døde i 1921.

Gatene som har fått navnet sitt fra disse personene, ligger i området rundt sykehuset. Boligene som er oppført her i 1953, er kjent for sin spesiell utforming, tegnet av arkitektene Retzius og Bjoland.

Wyller var en allsidig mann. Han engasjerte seg sterkt i politikken, var medlem Bystyret, flere komiteer og varaordfører en tid. Dessuten var han en populær foredragsholder og kunne behandle vitenskapelige emner på lettfattelig og muntert vis.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Jacobsen, Torhild F.: Gatenavn i Stavanger, Stavanger Aftenblad 1994

Leave a Reply