St. Hans gate

St. Hans gate, Storhaug bydel, boliggate fra Verksgata i sørlig retning til Nedre Dalgate.

Hjørnet Pedersgata/St. Hansgt.
Midt i bildet St. Hansgt. 14, til venstre Pedersgata 43, 45, 47 og 49. Til høyre, St. Hansgata 16 og 18

Oppkalt etter St. Hansvollen eller Sankte Hanstivollen, et eldre navn på høydedraget mellom Normanns gate og Blåsenborg. Det har blitt fortalt at det i tidligere tider var vanlig å brenne St. Hans-bål oppe på vollen. Her fantes også en St. Hans-kilde, og St. Hans-bekken rant nedover til den gamle Verksalmenningen. Bekken var grense for Stavanger reperbane, som ble anlagt i området. Navnet St. Hans er en variant av St. Johannes.

Navnevedtak: 1861

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply