Sørflåtveien

Sørflåtveien, Hinna bydel. Boliggate med næringsvirksomhet fra Nesflåtveien i nordvestlig retning til Breiflåtveien.

Mariero
Industribygg Mariero ved Nesflåtveien, Breiflåtveien, Sørflåtveien Ved Gandsfjorden Jærbanen med Mariero holdeplass, industrispor, bebyggelse ved Strandflåtveien Nederst til høyre bebyggelse ved Krokenesveien

Flere gatenavn på Mariero har stavelsen flåt. Ifølge Stadsnavn i Rogaland av Inge Særheim er flå et gammelnorsk ord for flate. I Sørflåtveien finner vi på den ene siden Sameiet Vaulenmarken og på den andre siden større firmabygg.

Navnevedtak: I 1968 fikk gata navnet Gandsflåtveien, men fordi navnet lignet på den nærliggende Gangflåtveien, ble det vedtatt å skifte navn til Sørflåtveien i 1978.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.
Særheim, Inge: Stadsnavn i Rogaland. Stavanger 2007.

Leave a Reply