Søreveien

Søreveien, Austre Åmøy, Tasta bydel. Boligvei som går fra Åmøyveien i nordøstlig retning og ender blindt. En avstikker går i nordlig retning til Noreveien. En annen vestlig avstikker ender blindt.

Åmøy
Stavanger ytre. Åmøy mot nordvest. I bakgrunnen Vestre Åmøy (Rennesøy kommune)

Veien har navn etter gården Søre Lunde, som er en av de tre matrikkelgårdene på Austre Åmøy. De andre er Meling og Nore Lunde.

Like nord for Søreveien står Stavangers to største bautasteiner fra jernalderen. Gata er bebygd med eldre gårdsbygninger og nyere eneboliger.

Navnevedtak: 1999

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Søreveien

Leave a Reply