Søren Berners vei

Søren Bernes vei, Storhaug, Storhaug bydel, boliggate fra Nedstrandsgata i sørvestlig retning til Jelsagata.

Søren Berners vei 16
Foto: Ukjent fotograf / Stavanger Byarkiv, Byst015_sefrak_126_005

Oppkalt etter kjøpmann og skipsreder Søren Michael Kastrup Berner (1811-1872). Berner var født i Stavanger og bodde på et stort hus på Holmen, det som senere ble Grand Hotel. Om sommeren oppholdt han seg imidlertid på det store og vakre landstedet sitt, Storhaug. Våningshuset hans eksisterer fortsatt og har adresse Storhaug allé 9

Navnevedtak: 1934

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply