Sølvberggata

Sølvberggata, Sentrum, Storhaug bydel, gågate med boliger og forretninger, går fra Arneageren i nordøstlig retning, foran Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus, til Østervåg, hvor den ender ved Bispebrygga.

Sølvberget
Sølvberggaten 11 og 13 til høyre, A. Larsens dampsnedkeri og glassmesterforretning. Hest og vogn tilhørende A. Larsen

Den østlige delen som går fra Stavanger bibliotek og kulturhus til Østervåg, er et gammelt gateløp, bebygd på 1600-tallet. Gata er oppkalt etter Sølvberget, et bergstykke nær den opprinnelige Arneageren, like nord for den åpne plassen som i dag heter Arneageren. Dette bergstykket ble sprengt bort like etter 2. verdenskrig.

  • Sølvberggata 2: Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus, et bygningskompleks som består av et nybygg i strukturalistisk stil. Kulturhuset åpnet i 1987 og omfatter også Kino1 Stavanger (Filmteateret) fra 1927.
  • Sølvberggata 3: Finn`s Konditori, eldre trebygninger rehabilitert og ombygd i 2005.

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Sølvberggata

Leave a Reply