Solåsveien

Solåsveien, Åsen i Hillevåg bydel. Boliggate fra Haugåsveien i sørlig og sørøstlig retning til Øveråsveien.

Åsen
Bebyggelse langs Solåsveien, Krokåsveien, Hamråsveien, Brattåsveien. Bergåstjern sykehjem (Interkommunalt sykehjem) I forgrunnen parkområdet rundt Vannassen Øverst i bildet Bekkefaret, sykehusområdet

Gatene i området fikk ås-navn da de fikk navn i 1955. I Solåsveien lå Ørnasteinen som var en stor flyttstein som markerte skillet mellom gårdene Bispeladegård, Auglend og Ullandhaug. Den fikk navnet fordi den hadde ørnenebbform. Grensene mellom gårdene ble trolig trukket omkring år 1200.

Gata er bebygd med en- og tomannsboliger og rekkehus. Solåsveien 1, 3 og 7 er rekkehus i borettslaget Vestås. Vestås 1, 2 og 4 med til sammen 12 enheter ble oppført i 1955. Solåsveien 9, 11, 13 og 10, 12 og 14 er rekkehus i borettslaget Sørås med til sammen 24 enheter som ble oppført i 1956. Rekkehusene er oppført av Hetland Boligbyggelag.

Navnevedtak: 1955

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply