Snorres gate

Snorres gate, Madlamark, Madla bydel, boliggate fra Madlaveien, slynger seg oppover i østlig retning mot Åsta Kongsmors gate, dreier i nordlig retning og ender blindt ved friområde.

Madlamarkå
Stavanger Madla bydel. Mot N.Ø. Mot Store Stokkavann. Gården nærmest tilhører Asser Larsen. Her kom senere Ragnhildsgate. Husene ligger til Snorres gate, Halvdan Svartes gate og Kong Haralds gate.

Gaten er oppkalt etter Snorre Sturlason (1178-1241), islandsk høvding forfatter og skald.

Navnevedtak: 1966

Kilde:
Austbø, Anne Tove: Stavanger Byleksikon, 2008
http://no.wikipedia.org/wiki/Snorre_Sturlason

Leave a Reply