Smaleveien

Smaleveien, Engøy, Hundvåg bydel, boliggate fra Engøyklubben i vestlig retning langs Engøyvatnet, ender blindt. Et løp mot nord ender også blindt.

Buøy
Buøy med Galeivågen. Litt av Engøy til høyre. Hundvåg Husene ligger i dag til: Smaleveien, Buøy Ring, Myrabergjet, Sleipners gate, Fregattveien og Runeveien.

Gaten fikk i 1970 navnet Ballaststraen, men dette navnet møtte protester fordi man mente at ordet ballast kunne gi anstøtelige assosiasjoner.

Navnevedtak: 1985

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply