Småflåtveien

Småflåtveien, Mariero, Hillevåg bydel. Boliggate som strekker i sørøstlig retning fra Langflåtveien. Den består av flere avstikkere i både nordøstlig og sørvestlig retning. Ender som blindvei.

Mariero
Bebyggelse ved Krokenesveien, Buflåtveien, Tverrflåtveien, Markflåtveien, Nesflåtveien, Langflåtveien, Breiflåtveien, Knud Knudsens vei, Marieroparken, Marieroalleen, Storflåtveien, Fagerflåtveien, Småflåtveien, Sommerostubben, Gandsveien, Sundtagårdsveien, Wilhelm Sundts vei, Bruvikveien, Bruvikbakken, Zetlitzveien, Kråkebergveien, Nordhagen, Skjeringen, Nordskjeringen, Marieroveien (F44) I forgrunnen industriområde på Mariero m/ industrispor og godsvogner. I bakgrunnen Eikeberget, Hillevåg, industri- område ved Gandsfjorden, Strømvig.

Gata har utelukkende rekkehusbebyggelse. Småflåtveien fikk navnet sitt i 1969 i likhet med flere andre gater i området som har endestavelsen –flåt.

Navnevedtak: 1969

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply