Sleipners gate

Sleipners gate, Buøy, Hundvåg bydel boliggate fra Buøy Ring i nordvestlig retning til Fregattveien.

Buøy - Hundvåg
Bebyggelse ved Nyhavnsveien, Skipsbyggergata, Clipperveien, Fregattveien, Havnebakken, Buøy Ring, Dalehaugen, Sleipners gate, Lidvards gate, Runeveien, Myrabergjet, Grønnavig, Beitet, Kjellå, Styrmannsveien, Kommandørveien, Jungmannsveien, Båtmannsveien, Jekteveien, Hundvågveien, Eidsveien, Skonnertveien, Ankerplassen, Blokkmakergata, Bangarvågsgata, Seilmakergata, Tømmerodden, Neset. Videre på Hundvåg: Nedre Vågen, Øvre Vågen, Austbøgeilen, Hundvåg Ring, Hundvågveien, Ulsnesveien, Stavangerfjords vei, Lundeveien, Bosteberget, Kisteneset. Øverst i bildet Åmøy, Langøy Bjørnøy. Foran Rosenberg Verft, midt i bildet Buøy skole, Vanntårnet

Gaten er trolig oppkalt etter destroyeren Sleipner som var et kjent skip ikke minst på grunn av innsatsen som dets mannskap gjorde under aprildagene i 1940.

Navnevedtak: 1953

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger Byleksikon, 2008

Leave a Reply