Skolebryggå

Skolebryggå, Austbø, Hundvåg bydel, boliggate fra Hundvåg Ring i sørøstlig retning, dreier i sørlig retning mot Kuneset.

Hundvåg. Austbø
Stavanger ytre. Hundvåg, Austbø. Mot vest. Skolebryggå. Mot Austbøgeilen. Hundvåg Sardine ved sjøkanten.

Gata ble oppkalt etter den gamle bryggen ved Kallagsundet. Her gikk skolebarn fraa fra Roaldsøy, Bjørnøy og Ormøy i land på vei til gamle Hundvåg skole. Fram til 1915 lå skolen rett opp bakken, på eiendommen som i dag har adresse Tostenbakken 16. Ved enden av gata, mot Kallagsundet, lå Hermetikkfabrikken Hundvåg Sardin AS. Bygningen ble revet i 2003.

Navnevedtak: 1970

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl: Stavanger Byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply