Skogsbakken

Skogsbakken, Jåttå i Hinna bydel. Boliggate fra Vodlaveien i vestlig retning, dreier rundt Jåttåhaugen og fortsetter i sørlig retning mot Jåttånuten der den ender blindt.

Jåttå
Stavanger ytre. Jåttå. Mot S.V. “Flystripen” på Forus til venstre. Forus flyplass. Veien midt på bildet er Skogsbakken.

Gateløpet gikk opprinnelig fra riksveien, men da Diagonalen ble anlagt, ble gateløpet mellom riksveien og Diagonalen avskåret fra resten.

Denne delen fikk derfor navnet Ordfører Askelandsgate. Skogsbakken er et gammelt navn på stedet.

Navnevedtak: 1964

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

Leave a Reply