Skjeringen

Skjeringen, Kristianslyst, Hillevåg bydel. Skjeringen starter fra en gangsti like ved Hillevågsveien og går i sørøstlig retning hvor den krysser Kråkebergveien før den ender opp i sammenløpet Gandsbakken og Bruvikveien.

Kristianlyst mot Hillevåg
Hillevågsveienved Skjeringen / Skjæringen i midten av bildet. Maskinhuset og Patrioten Bistro på hver sin side av veien. Kvalerberg skole øverst til høyre på bildet. Knausen til venstre fra midten. Nærmeste boligbebyggelse ligger til Skjeringen , Knausen , Sjøhagen , Nordskjeringen , Kråkebergveien , Buhagen , Nordlia

Gata er bebygd med eneboliger og tomannsboliger. Navnet sitt har den etter Skjeringen ved Eikeberget. Denne dannet tidligere grensa mellom eiendommene Kristianslyst og Bispeladegård.

Navnevedtak: 1954

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Skjeringen

Leave a Reply