Skipsbyggergata

Skipsbyggergata, Buøy, Hundvåg bydel, boliggate med offentlig virksomhet og innfartsåre til Hundvåg bydel og Buøy, fra Pyntesundveien i nordlig retning til Hundvågveien i Hundvågkrossen.

Buøy med Rosenberg Mekaniske Verk.
Tatt mot nordøst. Foran i bildet Buøy med Rosenberg Verft. Videre Galeivågen, Hundvåg med Lundevågen, Åmøy, Rennesøy. Ryfylke. Nyere gater: Skipsbyggergata, Bangarvågsgata, Blokkgata, Hundvågveien, Buøy Ring, Fregattveien, Clipperveien, Nyhavnsveien.

Gaten har i likhet med mange gater i nærheten av denne fått navn etter sjøfartsnæring og skipsbygging på Buøy.

Navnevedtak: 1953

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl.: Stavanger byleksikon. Stavanger 2008.

One thought on “Skipsbyggergata

Leave a Reply