Skeieneset

Skeieneset, Skeie, Hundvåg bydel, boliggate fra Ordfører Scheies vei, slynger seg i nordvestlig retning i flere løp, danner en sløyfe rundt bebyggelsen og går til Skeiehagen.

Hundvåg, Skeie
Stavanger ytre. Hundvåg, Skeie. Skeieneste. Mot Byfjorden og Randaberg.

Gaten er oppkalt etter matrikkelgården Skeie.

Navnevedtak: 1980

Kilder:
Austbø, Anne Tove m.fl: Stavanger Byleksikon. Stavanger 2008

Leave a Reply